หน้าแรก

บริษัท อุษาคเนย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
เรา คือ ผู้ให้บริการทางด้านผลิตงานตามแบบลูกค้า made-to-order การแปรรูปโลหะ ตัดเหล็ก ตัดเลเซอร์ ตัดพลาสม่า ตัดแก๊ส ตัดพับ เชื่อมประกอบ พ่นสี ผลิต จำหน่ายและซ่อม อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์โรงงาน ตามความต้องการของลูกค้ากำหนด 
นโยบายบริษัท
มุ่งพัฒณาผลิตภัณฑ์ บุคลากร ขบวนการผลิต 
ให้ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

Visitors: 185,193