OEM ตัดเลเซอร์ ตู้เครื่องมือช่าง กล่องเครื่องมือช่าง สะพานขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์ ตู้ทึบ กระบะเหล็ก ตามแบบต้องการ

บริษัท อุษาคเนย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
เรา คือ ผู้ผลิตงานเหล็กตามแบบลูกค้า made-to-order การแปรรูปโลหะ ตัดเหล็ก ตัดเลเซอร์ ตัดพลาสม่า ตัดแก๊ส ตัดพับ เชื่อมประกอบ พ่นสี  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
OEM ออกแบบและผลิต อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อุปกรณ์คลังสินค้า อุปกรณ์โรงงาน เครื่องครัวสแตนเลส เครื่องมือแพทย์ ตามความต้องการของลูกค้ากำหนด ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องได้มาตรฐานสากล
นโยบายบริษัท
มุ่งพัฒณาผลิตภัณฑ์ บุคลากร ขบวนการผลิต 
ให้ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

Visitors: 206,380