ม้วน

เครื่องม้วนของเราสามารถม้วนงานได้ที่:

  • หน้ากว้างสูงสุด 2,000mm โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดที่ม้วนได้ อยู่ที่ 270mm  
  • ม้วนเหล็กได้ถึง 12mm สเตนเลสได้ถึง 8mm (ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของงานม้วน)