โต๊ะเครื่องมือช่าง 1 ชั้น 7 เก๊ะ

รหัส : TDT1S7D  รุ่น :  1 ชั้น 7 เก๊ะ

ยี่ห้อ : ตราช้าง

โต๊ะเครื่องมือช่าง 

  • ความกว้าง 525 มม. ความยาว 1500 มม. ความสูง 865 มม.
  • เก๊ะขนาด 50 มม.x 1 เก๊ะ , ขนาด 75 มม.x 2 เก๊ะ , ขนาด 100 มม.x 2 เก๊ะ
  • วัสดุผลิตจากเหล็ก SS400 หนา 1.2 มม. ขาโต๊ะเหล็กหนา 4 มม.
  • ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ขนาด 4 นิ้ว รับน้ำหนัก 1000 Kg.
  • ฉากแขวนเครื่องขนาด 500x1500 มม.
  • ไม้หน้าโต๊ะ ไม้เนื้อแข็งขนาด 2 นิ้ว เคลืบยูรีเทรน
  • เหมาะสำหรับใส่เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
  • การดูแลรักษา ทำความสะอาดขั้นพื้นฐานทั่วไป