สะพานขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์

สะพานปรับระดับขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์ รุ่น 10 ตัน   ยี่ห่อ : ตราช้าง

  • เหล็กโครงสร้างหนา 3 mm.
  • ขาค้ำยัน YORK ขนาด 10 ตัน จำนวน2 ชุด
  • ล้อขนาด 12 นิ้ว 
  • วัสดุเหล็กหนา 3 mm.
  • ขนาดน้ำหนัก 2300 kg.
  • ความกว้างโดยประมาณ 2000 มม.
  • ความยาวโดยประมาณ 9300 มม.
  • ความสูงขณะยกพื้นโดยประมาณ 1350 มม.
  • ความสูงขณะลงพื้นโดยประมาณ 900 มม.
  • พ่นสีด้วยสีโพลียูลีเทรน 2 k.