ชั้นวางแผ่นแนวนอน

ตราช้าง

รุ่นสินค้า 5000 Kg.

รับน้ำหนัก 5000 KG.

วัสดุขนาด 5x10 ฟุต