ชั้นวางแผ่นแนวสูง

ตราช้าง 

รุ่นสินค้า 3 ตัน 

รับน้ำหนักได้ 3 ตัน 

ขนาดวัสดุ 5x10 ฟุต