การจำแนกประเภทของรอก

 

มุมมองส่วนตัดขวาง

 

ตัวอย่างโดยใช้รอก

Visitors: 206,374